Đại tá Đỗ Chí Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao Giấy khen của Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác liên ngành 2018

Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Đoàn liên ngành đường thủy, kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của Cơ quan Thường trực liên ngành, sự năng động, hiệu quả trong hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa, đã phối hợp tốt với địa phương trong công tác bảo đảm TT ATGT đường thủy nội địa.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy  diễn biến phức tạp, còn nhiều vấn đề nội cộm trong nhiều năm qua chưa giải quyết dứt điểm, như còn tồn khá nhiều bến thủy nội địa không phép; các công trình thi công trên đường thủy nội địa chưa được kiểm tra về phương án đảm bảo an toàn giao thông; tình trạng đăng đáy cá, đặt nó, đó, vó, lú lấn chiếm hết luồng tàu chạy còn phổ biến ở các địa phương. Về hoạt động của các đoàn liên ngành nhìn chung là khá quyết liệt, chất lượng hoạt động các địaa bàn chưa đồng đều, chưa có kế hoạch phối hợp cụ thể với các địa phương; trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm bến thủy nội địa, bến khách ngang sông không phép chưa thường xuyên, quyết liệt; công tác hỗ trợ các địa phương giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông, hiệu quả chưa cao, còn tái chiếm sau giải tỏa khá nhiều. Nhiều địa phương chưa quan tâm phối hợp, hỗ trợ cho đoàn liên ngành hoạt động trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Đại tá Đỗ Chí Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ sau:

Các Đoàn liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo TT ATGT ĐTNĐ

Cơ quan Thường trực đoàn liên ngành tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Cơ quan Thường trực phụ trách theo dõi, chỉ đạo trực tiếp một Đoàn liên ngành và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Đoàn liên ngành mình phụ trách. Phương châm chỉ đạo, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 là Sâu sát cơ sở, trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả”.

Các Đoàn kiểm tra liên ngành hàng tuần, hàng tháng phải có kế hoạch hoạt động cụ thể và được Trưởng Cơ quan Thường trực Đoàn liên ngành phê duyệt. Lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra của các đoàn liên ngành phải được gửi tới các lực lượng chức năng, các địa phương để tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động. Tổ chức chấm công các thành viên trong đoàn kiểm tra, nếu cán bộ của đơn vị nào vắng mặt 02 lần liên tiếp, yêu cầu Trưởng đoàn báo cáo về Cơ quan Thường trực để có văn bản nhắc nhở gửi về Thủ trưởng đơn vị đó. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa. Phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ khi tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, không đùn đẩy trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tham gia đoàn liên ngành không can thiệp vào công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các đoàn liên ngành. Đề nghị đơn vị cuối năm xét không hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia đoàn liên ngành thực hiện không hoàn nhiệm vụ tại đoàn kiểm tra liên ngành.

 Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tiến hành rà soát trên địa bàn, tập hợp những vấn đề tồn tại, nổi cộm về an toàn giao thông đường thủy nội địa để phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý dứt điểm trong năm 2019. Yêu cầu các đoàn kiểm tra phải xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể trên từng địa bàn, trên cơ sở đó đề nghị Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Cà Mau cữ lực lượng phối hợp và cấp kinh phí hỗ trợ cho đoàn kiểm tra. Các Đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông địa bàn giáp ranh giữa 02 huyện, các huyện trên tuyến có trách nhiệm bố trí phương tiện, cử lực lượng giải tỏa. Sau khi giải tỏa bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đề nghị các đoàn liên ngành gửi các biên bản bàn giao địa bàn cho Cơ quan Thường trực Đoàn liên ngành, để tổng hợp báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 xây dựng kế hoạch, tiếp tục kiểm tra, xử lý dứt điểm các bến thủy nội địa không phép tuyến kênh xáng Lương Thế Trân, tuyến Kênh xáng Bạc Liêu, Chủ tịch UBND phường 7, Chủ tịch UBND xã Lương Thế Trân phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành số 1 để thực hiện.

Liên ngành ĐTNĐ hỗ trợ các địa phương giải tỏa vật chướng ngại trên các tuyến sông.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc điều tiết, đảm bảo giao thông các công trình thi công trên đường thủy nội địa, kiên quyết đình chỉ thi công đối với những công trình không có phương án đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đối với vận tải hành khách, hàng hóa, phương tiện chở khách du lịch, phương tiện gia dụng gia đình. Tập trung xử lý đối với phương tiện bơm cát trái phép, phương tiện chở vượt quá sức chở của phương tiện, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ theo quy định, phương tiện đi ban đêm không có đèn chiếu sáng.

Xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế giảm tai nạn giao thông là nhiệm vụ chung của các cấp chính quyền, các ngành và toàn xã hội - phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng. Với niềm tin sâu sắc, trong năm 2019 với các giải pháp cụ thể, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm TT ATGT đường thủy nội địa, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất và giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018./.

Hà Giang