Nội dung của cuộc thi là tìm hiểu Pháp luật về an toàn giao thông. Các câu hỏi xoay quanh nội dung về Luật giao thông như: khái niệm “đường bộ”, “vạch kẻ đường”, “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng; người tham gia giao thông phải chấp hành những quy tắt nào; quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô, gắn máy….nêu những tình huống, câu chuyện thực tế xung quanh mình, những tấm gương điển hình về chấp hành Luật giao thông.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Giao thông – ảnh NP st.

Đối tượng dự thi là tất cả học sinh cấp THPT đang học tại tất cả các trường THPT, học viên, sinh viên trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Cà Mau. Bài dự thi gởi trực tiếp cho tổ chức Đoàn của trường nơi mình học tập. Tổ chức Đoàn trường tổng hợp bài dự thi gởi về Sở Gíao dục & Đào tạo Cà Mau chậm nhất là ngày 31/10/2016.

Hình thức thi viết. Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 05 câu hỏi, không nhận bài thi tập thể. Người dự thi phải chép lại câu hỏi và viết phần trả lời dưới câu hỏi.  Bài dự thi có kích thước khổ giấy A4. Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, dân tộc, giới tính, địa chỉ lớp trường, số điện thoại (nếu có). Bài thi tránh dài dòng, thiết kế cồng kềnh… gây lãng phí. Tranh, ảnh và các tài liệu minh họa cho bài dự thi phải phù hợp với câu trả lời.

Bài dự thi không hợp lệ, gồm bài thi không đúng nội dung cuộc thi yêu cầu; Bài thi giống nhau, bài  photocopy;

Mục đích của cuộc thi nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật và nâng cao ý thức tự giác chấp hành Pháp luật về giao thông, qua đó góp phần hạn chế hành vi vi phạm Pháp luật về giao thông trong học sinh, học viên, sinh viên. Đồng thời, thông qua cuộc thi, nhằm tổng hợp các ý tưởng mới, giải pháp mới trên lĩnh vực giao thông nhằm áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

    Nam Phương