Khóa học bơi kéo dài trong 3 tháng. Mỗi tuần học 3 buổi. Nội dung học, cách em được trang bị kiến thức an toàn dưới nước, kĩ thuật 2 kiểu bơi trườn sấp và bơi ếch. Các huấn luyện viên dạy bơi là các thầy giáo bộ môn thể dục, trước đó, đã được tập huấn khóa bơi lội, cứu đuối và phương pháp dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Đây là năm đầu tiên Phòng Giáo Dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời triển khai việc dạy bơi cho học sinh trên địa bàn huyện. Theo ông Phạm Việt Bắc- Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện “Thời gian tới Phòng sẽ đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để trẻ tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn đuối nước. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cuộc thi bơi khi có điều kiện phù hợp”.

Ong Vò Vẽ