Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương,  đến nay nguồn Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung đã được Bộ Tài chính chuyển cho Quỹ BTĐB TW là 2.625 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch cả năm 2016. Nguồn kinh phí bổ sung này được Quỹ BTĐB Trung ương chuyển về các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ phù hợp với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với công tác thu phí tại các trạm đăng kiểm xe ô tô, tính đến hết ngày 30/9/2016, các phương tiện ô tô nộp phí qua trạm đăng kiểm trên cả nước nộp về Quỹ BTĐB TW là 4.568,853 tỷ đồng, đạt 108,3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 73,0% kế hoạch thu cả năm 2016, riêng trong Quý III năm 2016 thu đạt 1.513,002 tỷ đồng. Tính bình quân số thu trên địa bàn cả nước là: 23,9 tỷ đồng/ngày (không tính ngày nghỉ, ngày lễ). 

Về công tác giao kế hoạch chi đến hết ngày 30/9/2016, Quỹ BTĐB TW đã giao kế hoạch chi năm 2016 cho Tổng cục ĐBVN thực hiện với tổng giá trị là 7.149,754 tỷ đồng/7.483,200 tỷ đồng kế hoạch năm 2016 tăng 23,8% so với  năm 2015. Quỹ BTĐB TW cũng đã phân bổ và chuyển nguồn 35% năm 2016 cho các Quỹ BTĐB địa phương là 1.679,591 tỷđồng/2.476,617 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Quỹ BTĐB TW, từ nguồn chi của Quỹ, tính đến hết 30/9/2016, các Cục QLĐB, các Sở GTVT (có quản lý quốc lộ) đã tổ chức đấu thầu 123 gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ (thực hiện trong 3 năm 2015 - 2017) là 1.305,01 tỷ đồng. Trong đó có 741 km đường cao tốc; 5.869 cầu; 08 hầm đường bộ và 08 phà vượt sông, nhìn chung quản lý, bảo dưỡng quốc lộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo sự bền vững của công trình và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Các Nhà thầu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên đã triển khai thực hiện hợp đồng, khối lượng công việc BDTX năm 2016 đạt khoảng 75% kế hoạch được giao (khối lượng nghiệm thu đạt 68%, còn lại 7% đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thành thủ tục nghiệm thu). Các Cục QLĐB và các Sở GTVT đã thực hiện việc giải ngân, thanh toán khối lượng đã nghiệm thu cho các đơn vị đúng quy định. Về công tác sửa chữa định kỳ, đến hết tháng 9/2016 đã có 2.945km quốc lộ được sửa chữa nền, mặt đường (trong đó có 5.420.363m2 mặt đường bê tông nhựa, 3.251.735 m2 mặt đường láng nhựa 3 lớp, 1.310.002 m2 mặt đường láng nhựa 2 lớp…). Các đơn vị quản lý đường bộ cũng đã sửa chữa 257 chiếc cầu, xây mới hoặc sửa chữa 34.595 mét cống; xây mới, thay thế, bổ sung 384.469 mét rãnh dọc; sửa chữa, thay thế, bổ sung 230.320 mét tôn hộ lan mềm;  93.108 chiếc cọc tiêu, biển báo... gia cố hơn 90 điểm sụt trượt taluy; xử lý gần 40 điểm đen và điểm mất an toàn giao thông.

Nhiều công trình được duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quỹ cũng đã thảo luận về các ý kiến về việc xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2017, về một số vấn đề liên quan đến quản lý điều hành Quỹ bảo trì đường bộ khi thực hiện Luật phí và Lệ phí .

Phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định hoạt động của Quỹ BTĐB TW là hết sức chặt chẽ. Công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống quốc lộ đều được thực hiện hết sức công khai thông qua đấu thầu và được Tổng cục ĐBVN kiểm tra, giám sát và nghiệm thu. Điều này được thể hiện rõ khi ba năm liền vừa qua, công tác kiểm toán hoạt động của Quỹ đều  được đánh giá tốt và không phải xuất toán một đồng nào, chất lượng đường bộ đã tốt hơn rất nhiều. Việc xây dựng kế hoạch bảo trì cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục ĐBVN và Vụ KCHTGT, công tác giải ngân được thực hiện liên tục trong suốt cả năm và không còn hiện tượng giải ngân dồn vào hai quý cuối năm như trước kia.   


 Các địa phương được phân khai vốn Quỹ bảo trì để sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương Trương Quang Nghĩa đề nghị Văn phòng Quỹ cần tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện báo cáo trươc khi gửi Thủ tướng Chính phủ.

"Trong các tháng cuối văn Văn phòng Quỹ cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung  hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về Quỹ BTĐB, thông tin rộng rãi hoạt động của Quỹ bảo đảm sự công khai, minh bạch, hiệu quả, cũng như sự giám sát của xã hội và người dân", Bộ trưởng, Chủ tịch Quỹ Bảo trì ĐBTƯ yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu Văn phòng Quỹ sớm có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét cấp bổ sung nguồn Ngân sách Nhà nước cho Quỹ TW năm 2017, bảo đảm nhu cầu cần thiết về vốn cho công tác bảo trì đường bộ; Cục Đăng kiểm Việt Nam và Văn phòng Quỹ khẩn trương xây dựng kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ từ phương tiện ô tô năm 2017.Văn phòng Quỹ cũng cần sớm trình và xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quỹ kế hoạch chi bảo trì đường bộ năm 2017. Từ nay đến hết tháng 10/2016, Tổng cục ĐBVN và Văn phòng Quỹ phải hoàn thành kế hoạch đấu thầu bảo trì đường bộ năm 2017. Bộ trưởng lưu ý Văn phòng Quỹ và Tổng cục ĐBVN trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì cần chú ý đến thứ tự ưu tiên của các công trình làm sao để với nguồn vốn bảo trì còn hạn chế, nhưng các công trình được bảo trì một cách kịp thời, đúng chỗ và minh bạch./.

Theo mt.gov.vn Khánh Ngọc sưu tầm