Những “ ổ gà” như thế này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch cùa huyện Phú Tân. Mặc dù  thời gian qua tuyến đường đã được duy tu nhưng do lưu lượng xe lưu thông rất lớn, nhất là xe tải vận chuyển sản phẩm của các công ty chế biết thủy sản, các xe có trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa… nên tuyến đường nhanh chóng hư hỏng trở lại.

Hiện đang vào mùa mưa, trước mắt ngành chức năng cần nhanh chóng sửa chữa tuyến đường và xử lý nghiêm những phương tiện quá tải lưu thông trên tuyến đường này.

Anh Phan