Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tuyên truyền cho ngư dân về các điều kiện an toàn giao thông - ảnh minh hoạ

Trong 9 tháng năm 2016 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể là, phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tổ chức mở 25 lớp tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông có gần 3000 người tham dự; Thông qua các buổi họp dân đã tuyên truyền 237 cuộc cho 24.744 lượt người. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 142 lượt cán bộ, chiến sỹ và 04 lượt tàu của đơn vị chấp hành quy định về pháp luật giao thông đồng thời huy động 12 tàu cá của ngư dân tìm kiếm cứu nạn trên biển đã cứu vớt được 12 thuyền viên và 02 tàu cá; kiểm tra chặt chẽ về điều kiện an toàn của phương tiện, đảm bảo 100% phương tiện an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông...

Nhằm phát huy kết quả đạt được đồng thời phấn đấu trong quý IV năm 2016, 100% cán bộ, chiến sỹ Biên phòng không vi phạm pháp pháp luật giao thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 với những nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện nghiêm quy định số 1099/QĐ-BĐBP ngày 16/9/2010 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc quản lý, sử dụng tàu thuyền, xe máy trong Bộ đội Biên phòng Cà Mau, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 11/12/2013 của Bộ Quốc phòng về tăng cường kiểm soát tải trọng xe quân sự.

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng  phối hợp với CSGT kiểm tra ngăn chặn vi phạm pháp luật an toàn giao thông - ảnh minh hoạ

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1130/BCHBP-CT ngày 18/7/2012 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau về tăng cường quản lý, ngăn chặn vi phạm pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông. Kiên quyết không cho người và tàu đánh cá ra biển khi chưa có đủ trang thiết bị an toàn.

- Chỉ huy các phòng, đồn Biên phòng, Hải đội, Đại đội chịu trách nhiệm trước Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về những trường hợp xảy ra mất an toàn giao thông do không chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trật tự an toàn giao thông.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những lỗi vi phạm của cán bộ, chiến sỹ biên phòng khi tham gia giao thông, gắn vào tiêu chí đánh giá đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và mọi quân nhân của đơn vị.

Quốc Hưng