Thực tế kiểm tra, trên địa bàn tỉnh Cà Mau tình hình chấp hành pháp luật của các chủ bến khách ngang sông, chủ phương tiện chở khách thực hiện tương đối tốt, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, việc sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cá nhân chưa được hành khách khi đi trên phương tiện chở khách ngang sông tự giác nghiêm chỉnh thực hiện, mặc dù chủ phương tiện có trang bị đủ số lượng áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay cho hành khách. Qua tìm hiểu, nguyên nhân hành khách đi đò ngại mặc do áo phao dơ bẩn, một phần cũng xuất phát từ việc chủ phương tiện chưa cương quyết từ chối chuyên chở đối với những hành khách không tuân thủ  mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân.

Mặc dù trên phương tiện chở khách treo khẩu hiệu “Hãy mặc áo phao khi phà ra bến”,nhưng hành khách đi trên phương tiện chủ quan không mặc áo phao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông. Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động vận tải khách ngang sông trên địa bàn, Đội Thanh tra – An toàn số 8 phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền cho chủ bến khách, chủ phương tiện, người lái phương tiện và hành khách đi đò chấp hành nghiêm quy định trên; tuyên truyền, thông báo một số nội dung xử phạt vi phạm hành chính có liên quan theo quy định tại Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đối với hoạt động vận tải khách ngang sông.

Đây là loại hình vận tải khách có điều kiện, nếu không có sự quản lý, kiểm tra chặt chẽ thì nguy cơ tìm ẩn tai nạn giao thông thủy rất lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện chở khách ngang sông, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

Bài và ảnh: Quốc Khánh