Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa yêu cầu các cơ quan của Bộ thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016. Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng và đơn vị liên quan rà soát lại các dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công một số dự án, nhất là với các công trình giao thông lớn, quan trọng, cấp bách.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, cải tiến và công khai quy trình, thủ tục, điều kiện kinh doanh; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính, người đứng đầu; thiết lập, phát huy các kênh để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời tiếp thu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam – OVVst

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Quản lý doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, nhất là các doanh nghiệp lớn như các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Công nghiệp tàu thủy, Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Việt Nam; niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trước khi thoái vốn nhà nước, bảo đảm theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch và tránh thất thoát vốn nhà nước.
Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2016.
                                                                       Theo Báo Giao Thông – Ong Vò Vẽ