Ở các khúc cua nếu bất cẩn thiếu quan sát sẽ có thể dẫn đến những vụ va quẹt giữa các phương tiện tham gia giao thông với nhau. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các đoạn đường này.

Từ thực tế này, mong chính quyền địa phương sớm kết hợp các ngành triển khai việc phát quang cây cối, trả lại thông thoáng cho các đoạn đường, giúp người dân dễ dàng quan sát khi đi qua các tuyến đường này, hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

 Anh Phan