Mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho học sinh ý thức chấp hành Pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Pháp luật khi tham gia giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

Nội dung Kế hoạch, tuyên truyền các quy định của Luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dụng như: quy định về nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm, độ tuổi khi sử dụng xe gắn máy; ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường ngang dân sinh; ATGT đò ngang, quy định mặc áo phao khi đi phương tiện thủy và quy tắc giao thông đường thủy nội địa; thông tin về tình hình trật tự ATGT, cảnh báo về tai nạn giao thông (TNGT); các “điểm đen” về TNGT; nguyên nhân và hậu quả các vụ TNGT;

Xây dựng các tiêu chí về văn hóa giao thông đối với người tham gia giao thông như: chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra TNGT; Tận tình giúp đở người bị nạn, người già, người bị khuyết tật, trẻ em… khi tham gia giao thông;

Tuyên truyền cho các em học sinh nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định Pháp luật về trật tự ATGT và các quy định của Bộ GD & ĐT như: không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường khi chưa đủ tuổi; không dừng đỗ xe tụ tập thành nhóm trước cổng trường gây cản trở giao thông; không điều khiển xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch trên đường; đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện; qua đường đúng nơi quy định; chấp hành nghiêm mặc áo phao khi đi đò…

Theo đó, Huyện đoàn TVT phối hợp với Ban ATGT huyện tuyên truyền cho các em học sinh nội dung trên tại buổi chào cờ đầu tuần. Sau khi kết thúc đợt tuyên truyền, Ban tổ chức sẽ họp sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm vào dịp cuối năm 2016.

Ong Vò Vẽ