Nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phổ thông, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

                        Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông trong trường học - ảnh MT st

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tích cực tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ được lồng ghép vào tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, khóa học.

 Các trường học nghiên cứu, đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa. Tiếp tục xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn” góp phần hình thành văn hóa giao thông.

Bên cạnh đó nhà trường cùng phụ huynh học sinh thường xuyên phối hợp nhắc nhở con em mình tuân thủ quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe gắn máy, xe đạp điện và không chở quá số người quy định, không dàn hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông,.. tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật giao thông.

                  Cần thiết nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học đường - ảnh MT st

Ngành giáo dục Cà Mau kỳ quyết nghiêm túc thực hiện không uống rượu, bia, trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tuân thủ quy tắc giao thông góp phần cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

                                                                                                                   QUỐC HƯNG