Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam (Cục ĐTNĐ Việt Nam) vừa thông báo, trong thời gian từ 11-14/10, chi cục hạn chế giao thông và tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông đoạn 20km tuyến kênh Bạc Liêu - Cà Mau, từ Km 290 - Km 310, thuộc địa phận TX Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu, để phục vụ rà quét chướng ngại vật trên tuyến.

xáng Bạc Liêu - Cà Mau đã 15 năm chưa được nạo vét. 

Cùng với tuyến đường thủy trên, từ ngày 12/10 sẽ hạn chế giao thông thủy trên 8km đường thủy quốc gia trên kênh Rạch Giá - Hà Tiên, từ  Km 38 - Km 46 thuộc địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để phục vụ thi công nạo vét đường đảm bảo giao thông.

Giao thông thủy trên đường thủy quốc gia Rạch Giá - Hà Tiên..

Mức độ hạn chế là cấm luồng, tại 3 khoảng thời gian trong ngày:  7h -11h, 13h  - 17h và 21h - 5h sáng hôm sau. Theo đại diện chi cục này, khu vực hạn chế giao thông nói trên có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy và lực lượng điều tiết khống chế, hướng dẫn tàu thuyền qua lại. Các phương tiện thủy khi lưu thông qua phải tuyệt đối tuân thủ báo hiệu và theo sự hướng dẫn của lực lượng, điều tiết, khống chế giao thông để đảm bảo ATGT đường thủy.

Nam Phương