Cựu chiến binh xã Tân Duyệt tham gia sửa chữa lộ giao thông nông thôn

Tuyến lộ bê tông Kinh Miên ấp Đồng Tâm A và tuyến lộ kinh Thầy Chương ấp Tân Long có chiều dài trên 10km, được xây dựng từ lâu và gần mé sông nên có nhiều điểm xuống cấp đặc biệt tại những cống vuông tôm. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện đi lại của người dân, nhất là đã có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại các điểm sụp lún. Với truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt đã vận động hội viên cùng nhau bỏ ngày công, công sức để nâng cấp, sửa chữa những điểm hư hỏng để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con và học sinh chiều dài trên 150m lộ bị sụp lún, hư hỏng.

Ông Ngô Văn Hồng, ấp Tân Long, xã Tân Duyệt bày tỏ: “Hội Cựu chiến binh ấp Tân Long vận động cùng với các chi ngành đoàn thể để sửa tuyến lộ vì tuyến lộ này hư hỏng quá nhiều. Với sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh xã, Hội viên tập trung về đây nâng mặt bằng lên cho bà con đi lại thuận lợi, nhất là các em học sinh đi lại an toàn tránh tai nạn giao thông”.

Ông Võ Minh Thành, ấp Tân Long, xã Tân Duyệt phấn khởi nói: “Sửa lộ này để tránh tai nạn giao thông, cái thứ 2 để cho các em học sinh đi tới đi lui đảm bảo”.

Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến nay các Chi Hội Cựu Chiến binh xã đã thực hiện đắp mới và ban sửa 37km lộ đất đen ở các ấp, xây dựng 27 km lộ bê tông, đào đấp 12 móng cầu, vận động hội viên và nhân dân trồng hàng triệu cây mấm chống xói lở, trồng cây làm hàng rào, trồng cây nơi công cộng để tạo cảnh quan môi trường”.

Ông Lâm Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt cho biết: “Thực hiện cái mô hình vận động trong hội viên sửa, ban dầm, sửa các tuyến lộ hiện nay đang xuống cấp để làm như thế nào cho bà con nhân dân cũng như các em học sinh đi trên tuyến đường đảm bảo để rồi đảm bảo an toàn giao thông”.          

Vì vậy, việc tham gia cùng với Nhà nước sửa chữa lộ giao thông nông thôn là một trong những việc làm rất cần thiết của Hội Cựu chiến binh xã Tân Duyệt không những cùng với Nhà nước xây dựng, sữa chữa các con lộ giao thông được bằng phẳng và thông thoáng hơn, tạo điều kiện đi lại giao lưu được thuận lợi an toàn, tránh được những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra do đường xuống cấp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Thành Quốc