Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương MTTQ VN với Ủy ban ATGTQG, Ban ATGT tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với mục tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hoá giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp trong cả nước. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Ban An toàn giao thông các cấp để tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, làm giảm tai nạn giao thông.

Ngoài chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban ATGT tỉnh còn ký kết kế hoạch phối hợp với các cơ quan thành viên của Mặt trận như Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân về công tác tuyên truyền ATGT trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Để đưa pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân ở khu vực xa xôi, vùng nông thôn, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan thành viên, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ATGT cho cán bộ chủ chốt ở cấp huyện, xã, khóm, ấp, để triển khai tuyên truyền lồng ghép ở các cuộc sinh hoạt chi, tổ, hội, sau đó mở rộng ra tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Bằng giải pháp tuyên truyền này, sau khi được tập huấn kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về ATGT, hầu hết trong các cuộc sinh hoạt của các cơ quan đoàn thể của địa phương điều có lồng ghép nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Đến nay có 100% đoàn viên, hội viên đều được tuyên truyền kiến thức về ATGT.

Trong công tác vận động tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thành viên có nhiều mô hình hay như:

+ Câu lạc bộ Nông dân với an toàn giao thông: tổ chức tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thông qua các cuộc họp hàng tháng.

+ Hội Cựu chiến binh tỉnh: tuyên truyền, vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố ở phường 6 và xã Tắc Vân

+ Phụ nữ với ATGT: vận động gia đình, con cái chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức ATGT cho các chức sắc tôn giáo (trụ trì chùa, Cha nhà thờ,…) để làm công tác tuyên truyền, vận động đối với đạo giáo của của mình. Đây là cách làm khá hiệu quả, vì trụ trì chùa, cha nhà thờ giáo dục thì mọi người trong đạo sẽ nghe và làm theo.

Qua thời gian phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền với các cơ quan đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc, có một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, kế hoạch phối hợp phải có chiều sâu, cụ thể từng công việc thực tế, phân công trách nhiệm rõ ràng, triển khai đồng bộ từ tỉnh xuống tận cơ sở;

Hai là, sự tham gia vào cuộc tích cực của các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, từ công tác triển khai thực hiện đến công tác kiểm tra, giám sát định kỳ;

Ba là, sự quan tâm hỗ trợ kinh phí để cho các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc có đủ điều kiện hoạt động. Thực tiển đã qua cho thấy, nơi nào quan tâm hỗ trợ kinh phí đầy đủ thì nơi đó thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, có nhiều mô hình hay.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, ngoài việc tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể, trong thời gian tới cần tập trung:

1. Quan tâm, cấp kinh phí đầy đủ, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, khóm, ấp) để Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể có đủ điều kiện tổ chức vận động tuyên truyền đến từng hộ dân;

2. Tổ chức các diễn đàn để cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và hiến kế giảm thiểu tai nạn giao thông. Dự kiến tháng 8/2017 Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tổ chức diễn đàn Hiến kế giảm thiểu TNGT, tổ chức trao giải cho giải pháp, sáng kiến hay, có thể áp dụng vào thực tiễn.

3. Thay đổi phương pháp tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa (hài kịch) tổ chức biểu diễn tuyên truyền đến tận cơ sở, sau chương trình biểu diễn là phần tuyên truyền pháp luật về ATGT, tổ chức hỏi đáp về ATGT (có phần thưởng có người trả lời đúng)

4. Hàng năm tổ chức biểu dương gương điển hình tiên tiến trong công tác vận động tuyên truyền ATGT, gương điển hình tham gia đảm bảo TT ATGT để tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Huỳnh Anh