Trước tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, có nguy cơ gia tăng trở lại; công tác tuần tra, kiểm soát ở một số ít địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu; việc kiểm soát nồng độ cồn, tốc độ xe đối với người điều khiển phương tiện hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông chưa có chiều sâu, nhất là tuyên truyền trực quan; công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông còn chậm; việc giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, vật chướng ngại trên các tuyến sông chưa duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa cao, nhiều nơi, chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm, giải quyết chưa triệt để tình trạng cất nhà lấn chiếm trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, không giữ được địa bàn sau giải tỏa,...

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo đảm TT ATGT, quản lý Hành lang ATGT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần, trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên các giải pháp bảo đảm TT ATGT theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ, Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo đảm TT ATGT; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp bảo đảm TT ATGT và giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không uống rượu, bia khi lái xe. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả công tác bảo đảm TT ATGT đơn vị, địa phương mình. Trước mắt, cần tập thực hiện toàn diện, thường xuyên, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm TT ATGT, phấn đấu hàng năm kiềm chế, giảm ít nhất từ 5% - 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về TT ATGT từ khâu lựa chọn đối tượng đến phương pháp thực hiện, tài liệu tuyên truyền phải được tổ chức biên soạn kỹ, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm từng địa phương cụ thể; từng bước thay đổi thói quen tùy tiện, đối phó của người tham gia giao thông sang hành động tự giác chấp hành, hình thành và thực hiện tốt nếp sống “Văn hóa giao thông”.

Tăng cường mật độ công tác tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm TT ATGT; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra theo chuyên đề, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm; dừng, đỗ xe trái quy định. Tăng cường công tác tuần ta, kiểm soát trên các tuyến, luồng phức tạp, bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch. Thực hiện nghiêm túc việc điều tra, xét xử các đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các vụ TNGT có tính chất điển hình để tác động mạnh mẽ đến ý thức của người tham gia giao thông. Hàng năm lực lượng công an có kế hoạch cụ thể để phòng, chống tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma tuý.. Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh tại Trạm kiểm tra tải trọng xe và bằng cân xách tay lưu động.

Nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Tập trung cho việc duy tu, sửa chữa các hư hỏng mặt đường, cọc tiêu, biển báo hiệu trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn. Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy định; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn giao thông. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu trong công tác quản lý Hành lang ATGT, không sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trái quy định để tổ chức các hoạt động ngoài mục đích giao thông (tiệc cưới, liên hoan, sinh nhật,...)

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Hành lang an toàn đường bộ trên phần đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; lưu trữ đầy đủ hồ sơ, mốc giải phóng mặt bằng từng tuyến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm trong phạm vi này. Đối với các tuyến đường chưa bồi thường phần đất Hành lang an toàn đường bộ hoặc chỉ bồi thường một phần đất, chính quyền địa phương cần kiên trì công tác tuyên truyền, vận động để người dân biết phạm vi đất của Hành lang an toàn đường bộ, đồng thời không để người dân cất nhà kiên cố, bán kiên cố trên phần đất này. Thực hiện giải tỏa dứt điểm vật chướng ngại trên các tuyến sông, quản lý chặt chẽ địa bàn không để xảy ra tình trạng tái chiếm sau giải tỏa. Thực hiện tốt công tác quản lý Hành lang ATGT đường thủy nội địa, kiên quyết không để phát sinh mới cất nhà, lều quán trong phạm vi Hành lang ATGT đường thủy; tuyên truyền, vận động, xây dựng lộ trình giải tỏa di dời các hộ dân cất nhà, lều quán trên Hành lang ATGT đường thủy nội địa.

Đưa kết quả công tác bảo đảm TT ATGT, giảm thiểu TNGT là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương. Kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt,  bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác bảo đảm TT ATGT và giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kết quả như mong đợi./.

Hà Giang