Văn bản nêu rõ, qua xem xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ý kiến của các bộ, ngành liên quan, sự phản ánh tích cực của các chuyên gia, của nhân dân và xu thế phát triển chung, Chính phủ đã đồng ý cho phép thí điểm áp dụng hợp đồng điện tử (HĐĐT) trong loại hình kinh doanh vận tải hành khách (KDVTHK) bằng xe hợp đồng. Thời gian thí điểm hai năm (từ tháng 1-2016). Thí điểm ứng dụng HĐĐT được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép áp dụng với tất cả các đơn vị KDVTHK theo hợp đồng đối với xe dưới chín chỗ và các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ HĐĐT phối hợp với đơn vị vận tải. Như vậy, việc thí điểm này không dành riêng cho Grab hay Uber. Đến nay, có bảy đơn vị của Việt Nam tham gia cung ứng dịch vụ tương tự Grab và Uber, cho thấy các DN của Việt Nam đã và đang không ngừng đổi mới, chủ động nghiên cứu tiếp cận và làm chủ các ứng dụng, cạnh tranh bình đẳng với các công ty nước ngoài…

Với thực tiễn đang diễn ra, việc phát triển của loại hình KDVTHK theo hợp đồng ứng dụng HĐĐT phần nào tác động loại hình KDVTHK bằng ta-xi. Đây là quy luật tất yếu nhưng mang tính tích cực theo hướng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân với chi phí phù hợp hơn, bảo đảm thuận tiện an toàn, chất lượng dịch vụ của cả xe ta-xi và xe hợp đồng được nâng cao. Việc thay đổi để ứng dụng quản lý và điều hành hoạt động vận tải đã được chú trọng hơn, công tác quản lý trong vận tải, lĩnh vực thuế được quan tâm và thực hiện sát sao hơn. Mỗi việc thí điểm đều có những tác động tích cực hoặc tiêu cực. Chúng ta cũng cần nhìn nhận hạn chế để điều chỉnh như: Phải phối hợp sát sao, trách nhiệm hơn của các cơ quan từ T.Ư đến địa phương; việc tổ chức giao thông cần phù hợp, quản lý chặt chẽ hơn các ứng dụng mới; nhanh chóng bổ sung, hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp các quy định trong quản lý hoạt động vận tải, công nghệ, thuế…

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP (ngày 10-9-2014) quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô, trong đó bổ sung quy định quản lý phù hợp đối với xe hợp đồng và ta-xi, quản lý và áp dụng HĐĐT, kết nối quản lý thuế... Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành và phát huy việc ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vận tải và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân…

Theo Báo Nhân dân