So với cùng kỳ năm trước số vụ (40/42) giảm 02 vụ, giảm 4,8%; số người chết (9/26), giảm 17 người, giảm 65,4%; số người bị thương (73/55) tăng 18 người, tăng 32,7%.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm giao thông

Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực; Các lực lượng chức năng đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác, tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp xử lý vi phạm theo các chuyên đề trên cơ sở tuyến, địa bàn được phân công, đặc biệt lực lượng Công an tỉnh đã tăng số ca tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông nhìn chung vẫn còn một số tồn tại như: ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế (trong 6 tháng 100% các vụ tai nạn giao thông đều có liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông), vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến, nhất là xe dù, bến cóc và vi phạm hành lang an toan giao thông đường bộ,...đây là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

 Trong thời gian tới Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các địa phương trong toàn tỉnh để làm cơ sở tuyên truyền nhằm tác động vào ý thức của người tham gia giao thông đồng thời các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm giao thông.

Ban ATGT tỉnh