Theo tổng cục, qua theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT cho thấy còn nhiều phương tiện không truyền dữ liệu. Ngoài ra, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải thiết bị GSHT không hoạt động hoặc cố tình tắt thiết bị dẫn đến không truyền dữ liệu theo quy định.

Do đó, tổng cục yêu cầu các sở GTVT chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, tài xế kiểm tra thiết bị GSHT, đảm bảo các thiết bị phải hoạt động liên tục và truyền dữ liệu theo quy định trong quá trình tham gia giao thông.

“Phải sửa chữa, khắc phục thiết bị hư hỏng, không có tín hiệu, không đưa phương tiện kinh doanh khi thiết bị GSHT không hoạt động, không được lắp thêm công tắc điện để tắt thiết bị hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp phá sóng GPS hay làm sai lệch dữ liệu thiết bị GSHT” - tổng cục yêu cầu.

Cùng đó, các sở GTVT cần chỉ đạo thanh tra giao thông kiểm tra chuyên đề về lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trường hợp vi phạm không truyền dữ liệu là do đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị GSHT, đơn vị vận tải có trách nhiệm liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị GSHT để có biện pháp khắc phục.

“Đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ GSHT phải yêu cầu cán bộ kỹ thuật không được lắp đặt thêm công tắc điện để tắt thiết bị; không được cung cấp hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị GSHT của ô tô” - tổng cục chỉ đạo.

Theo plo.vn