Đây là nỗ lực rất lớn từ các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhỡ các chủ phà chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn cho từng chuyền phà khi lưu thông.

Bến phà  chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giai thông - Ảnh  : Xuân Quang st

Qua thống kê toàn huyện hiện có 14 bến phà lớn nhỏ hoạt động trên sông chấp hành tốt các quy định của nhà nước về thủ tục đăng ký, đăng kiểm và mở bến đưa khách. Đặc biệt trong dịp khai giảng năm học mới,  qua kiểm tra của ngành chức năng các chủ phương tiện đã trang bị đầy đủ áo phao cho học sinh. Nhìn chung từ đầu năm 2016 đến nay, không phát hiện chủ phương tiên vi phạm các quy định an toàn, qua đó các chuyến phà luôn bình an. 

                                                                             Văn Mách ( Đài TT huyện U Minh)