Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành hồi tháng 6/2020 đã quy định ô tô hoạt động kinh doanh vận tải đăng ký mới từ ngày 1/8/2020 sẽ dùng biển số màu vàng, chữ và số màu đen. Cụ thể, tại điểm đ khoản 6 Điều 25 của Thông tư quy định biển số ô tô kinh doanh vận tải sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Các loại xe ô tô kinh doanh vận tải sẽ phải đổi sang sử dụng biển số màu vàng, chữ đen từ ngày 1/8/2020.

Theo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1/8/2020. Ngoài ra, đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động trước ngày Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển màu vàng trước ngày 31/12/2021.

Biển số xe màu vàng không phải mới lần đầu xuất hiện mà đã từng có biển số màu vàng chữ đỏ cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ.

Kích thước biển số cũng sẽ được thay đổi theo thông tư số 58/2020/TT-BCA.

Bên cạnh việc thay đổi về màu biển của xe ô tô kinh doanh vận tải,  thông tư 58/2020/TT-BCA cũng thay đổi về kích thước của biển số ô tô. Theo đó, ô tô rơ-moóc, sơmi rơ-moóc trong nước hoặc có kết cấu tương tự được lắp ráp trong nước sẽ được gắn 2 biển số ngắn với kích thước mới có chiều cao là 165 mm, chiều dài là 330 mm. Riêng đối với xe chuyên dùng khi được cơ quan chức năng cấp phép sẽ được đổi sang 2 biển số có kích thước, chiều cao là 110 mm, chiều dài 520 mm, hoặc 1 biển số ngắn và 1 biển số dài, chi phí phát sinh do chủ xe chịu trách nhiệm.

Tinxe.vn