Nội dung của Kế hoạch là tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nan giao thông (TNGT), những đau thương, mất mát do TNGT gây ra; những gia đình có nạn nhân bị TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được sự giúp đở và chia sẻ của xã hội và cộng đồng.

Tuyên truyền giáo dục về Pháp luật trật tự ATGT, văn hóa giao thông, từ đó nâng cao ý thức về chấp hành Pháp luật về ATGT.

Cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây TNGT, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với gia đình và toàn xã hội, từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông.

 Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh ở 13 xã, thị trấn; Tuyên truyền trực quan bằng  băng rol, pa nô, áp phích…treo tại các trục lộ giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các khu tập trung dân cư. Khẩu hiệu chính gồm: Tính mạng con người là trên hết; Tưởng nhớ người đi – vì người ở lại. Khẩu hiệu hành động “3 phải và 3 không” cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy gồm: phải đi đúng phần đường, làn đường; Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia; Không phóng nhanh vượt ẩu; Không chở quá số người quy định.

Tăng cường tuyên truyển bằng hình ảnh trực quan

Theo đó, Ban ATGT huyện TVT phối hợp với các ban, phòng, đoàn thể, Ban ATGT các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/2016. Phòng Giáo Dục & Đào tạo huyện chỉ đạo các trường trong toàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng tránh TNGT trong học sinh; Tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân TNGT từ ngày 25/10 đến ngày 05/11/2016.

Các trường trong toàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng tránh TNGT trong học sinh

Thông qua các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT, nhằm cảnh báo về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT; nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT; góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT năm 2016. “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2016 là ngày chủ nhật 20/11.

Ong Vò Vẽ