Qua đó, góp phần tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp đồng thời, tạo đường thông hè thoáng an toàn cho người tham gia giao thông và người đi bộ.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Trần Văn Thời thu gom rác trên vỉa hè dành cho người đi bộ trong nội ô thị trấn.

Đoàn viên thanh niên xã Phong Lạc trồng cây theo dọc tuyến sông để chống sạt lở đất.

Đoàn viên thanh niên xã Khánh Bình Tây thu gom rác trên các tuyến lộ.

Đoàn viên thanh niên xã Trần Hợi làm cỏ 2 bên đường.

Đoàn viên thanh niên xã Trần Hợi dọn dẹp những nhánh cây che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Kiều Oanh