Với mục tiêu hàng năm, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đối với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong tình mới. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong tình hình mới; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Để cụ thể hóa mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương, cụ thể:

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, Ủy ban nhân các huyện, thành phố phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn phụ trách. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình TTATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý. Tất cả các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, cá thể hóa, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông (ATGT). Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả các hành vi vi phạm về TTATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng "xuê xoa", bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, như điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, "cơi nới" thành, thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải… Phải tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "Đã uống rượu, bia không lái xe", trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến nhân dân. Từng địa phương phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến, từng địa bàn, tập trung ở thành phố, thị trấn, khu công nghiệp đông công nhân, khu du lịch… Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe nhân dân, cộng đồng, ATGT, trật tự an toàn xã hội. Căn cứ tình hình thực tiễn, hằng năm tổ chức tổng kiểm soát các loại phương tiện trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với các xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm.

Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; mỗi người dân phải có ý thức tự bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông. Xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo đảm TTATGT. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành về công tác bảo đảm TTATGT đường bộ.

Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương...; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức và tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, đồng bộ gắn với việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hành lang ATGT. Không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Bảo đảm và tiếp tục nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện và hạ tầng.

Tham gia rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về TTATGT đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, theo hướng định danh phương tiện gắn với định danh cá nhân.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm TTATGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra TNGT…; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính, Ngân hàng… Huy động, sử dụng linh hoạt các nguồn lực để tăng cường năng lực cho các lực lượng chuyên trách bảo đảm TTATGT; năng lực cứu nạn, cứu hộ, cứu chữa nạn nhân.

Để thực hiện đạt mục tiêu giảm thiểu TNGT hàng năm và từng bước hình thành Văn hóa giao thông trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Công an tỉnh, Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT, quyết liệt trong kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới mạnh mẽ, căn bản phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Quản lý, sử dụng hiệu quả phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác bảo đảm TTATGT. Nghiên cứu tổng hợp, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giải quyết, khắc phục ùn tắc giao thông ở các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi tuyến đường, địa phương. Qua công tác tuần tra, kiểm soát và điều tra, xử lý TNGT kịp thời kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông. Việc kiến nghị giải quyết phải rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc và thu thập tài liệu, đề nghị xử lý những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, không kịp thời có biện pháp khắc phục đối với các trường hợp đã có kiến nghị để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT đúng quy định của pháp luật, quá trình điều tra, phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông; ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây TNGT phải xác định, làm rõ nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ trong vụ TNGT, phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý TNGT chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật; xử lý các cơ sở, cá nhân có hành vi "độ, chế" các loại xe ô tô, mô tô. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án TNGT gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, người điều khiển gây tai nạn có nồng độ cồn để tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa chung. Điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải như: Sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và người điều khiển phương tiện; vi phạm xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; sửa chữa các thông số kỹ thuật để kiểm định cho các phương tiện giao thông vận tải không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, cảnh báo, phòng ngừa TNGT đối tượng, tuyến, địa bàn. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tổ chức nhà trường, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, sai phạm, chấn chỉnh việc tuân thủ quy trình công tác, tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, tạo chuyển biến rõ nét về hình ảnh người Cảnh sát giao thông bản lĩnh, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Sở Giao thông vận tải, Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thi công có giải pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công, cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông. Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  Chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, có biện pháp cảnh báo, tổ chức khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị đã được kiến nghị nhưng chậm khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” để xảy ra ùn tắc giao thông và TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe và công tác đăng kiểm phương tiện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các các huyện, thành phố tổ chức tổng rà soát các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh để đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục (hoàn thành trong tháng 6/2023). Tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức hạ tầng giao thông khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức (nếu có). Tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tại các điểm xuất phát, kiên quyết không cho xuất bến tại khu vực cảng, bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng… đối với các xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định, chở quá tải trọng xe, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái xe không bảo đảm điều kiện sức khỏe... Quản lý chặt chẽ, kiên quyết thu hồi giấy phép, phù hiệu vận tải đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo sự bình đẳng trong kinh doanh vận tải giữa tổ chức và cá nhân. Yêu cầu các doanh nghiệp tại địa phương tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT: Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện, tải trọng của hạ tầng giao thông; Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm về chở đúng số người theo quy định, chạy đúng tuyến đăng ký; Đối với doanh nghiệp quản lý đông người lao động phải tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm thực hiện Quy hoạch về hạ tầng giao thông đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích hợp kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ vận tải công cộng và các phương thức vận tải bền vững khác trong quy hoạch tổng thể, bảo đảm ATGT tốt nhất; tổ chức kết nối thuận tiện để người dân sử dụng dịch vụ vận tải công cộng.

Sở Y tế, Chỉ đạo tổ chức cứu chữa kịp thời nạn nhân trong các vụ TNGT; xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông trong các vụ TNGT. Tham gia phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hướng dẫn các quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong cơ thể. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe, siết chặt quản lý đối với hoạt động này. Khắc phục triệt để tình trạng cấp giấy khám sức khỏe có nội dung không chính xác, cấp khống giấy khám sức khỏe để trục lợi; khi phát hiện các trường hợp vi phạm phải phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Chỉ đạo các  trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT; tổ chức học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về bảo đảm TTATGT và đưa việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một tiêu chí phân loại thi đua của nhà trường, giáo viên, đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên. Phối hợp Ban ATGT tỉnh, Công an các cấp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để tuyên truyền, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên; mỗi học kỳ phải tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền pháp luật về TTAGTT.

Tỉnh đoàn, Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tăng cường hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh TNGT, kịp thời sơ cứu, ứng cứu khi tai nạn xảy ra; phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn về kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và truyền thông, Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong đó, chú trọng tuyên truyền “việc không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác”; cảnh báo các nguyên nhân chính gây TNGT, hậu quả của TNGT, nhất là TNGT liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, TNGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đèo dốc, trơn trượt…; chế tài xử lý nếu vi phạm của người tham gia giao thông; quy định của pháp luật liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông"; nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình vi phạm về TTATGT. Phân công rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT để có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm khắc nếu để tình hình TTATGT diễn biến phức tạp trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT (Vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy; phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đua xe trái phép; xe hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành…) hoạt đông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý. Đặc biệt, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm trong việc sử dụng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá thời hạn đăng kiểm. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng rà soát, làm việc trực tiếp với các cơ sở kinh doanh có khả năng phát sinh vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động khách đến ăn, uống chấp hành nghiêm quy định không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia; có biện pháp phù hợp để hỗ trợ người đã sử dụng rượu bia không điều khiển phương tiện giao thông. Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ do địa phương quản lý. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tuyên truyền, cảnh giới, bảo đảm ATGT tại những nơi nguy hiểm, ảnh hưởng bất lợi đến việc lái xe an toàn; làm gờ, gồ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định "Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông"; nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Phát huy vai trò của người có uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng các khóm, ấp, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông, nhất là quy định "Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông"; Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ được giao trên địa bàn xã; tuyên truyền, phổ biến nhân dân các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; đề nghị làm gờ, gồ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội đô, đường giao thông nông thôn.

Đề nghị Uỷ Ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, lồng ghép với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và các phong trào thi đua của từng tổ chức chính trị - xã hội. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về TTATGT là một trong những tiêu chí bình xét thi đua. Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về ATGT.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Báo Cà Mau mở các chuyên mục tuyên truyền về ATGT trên sóng truyền hình, phát thanh, truyền hình online ưu tiên tuyên truyền vào các "khung giờ vàng", giờ sinh hoạt chung để tiếp cận được các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục phối hợp với cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với các đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo:

- Tăng cường công kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân tích, đánh giá nguyên nhân đối với các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để triển khai ngay các giải pháp khắc phục bất cập, rút kinh nghiệm và xem xét cá thể hoá, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhan liên quan.

- Các cấp, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình nắm rõ và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông”. Phấn đấu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một “tuyên truyền viên” trong tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình vi phạm về TTATGT.

- Các cấp, ngành, các tổ chức Hội, đoàn thể chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, chú trọng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, tổ dân phố...; nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến tâm lý, ý thức, lòng tự trọng của người tham gia giao thông, quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia; lên án các hành vi vi phạm và đồng tình, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cam kết không sử dụng lái xe nghiện ma túy.

- Sở Giao thông vận tải và các cấp, ngành liên quan yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, cụ thể: Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa phải chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện, tải trọng của hạ tầng giao thông. Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải chấp hành nghiêm về số người được phép chở theo quy định, chạy đúng tuyến đăng ký./.

Mộng Tuyết