đặc biệt, cảnh chờ đò trở thành quá khứ mà thay vào đó là những cây cầu giao thông nông thôn được bê tông hóa, nối đôi bờ tạo điều kiện cho xã rạch Chèo phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Khánh thành 4 cây cầu bê tông ở ấp Lê Năm và Tân Thành Mới.

Trong những ngày đầu năm 2018, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân khánh thành 4 cây cầu giao thông nông thôn bằng bê tông ở ấp Lê Năm và Tân Thành Mới.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, huyện Phú Tân hỗ trợ ngân sách trên 1 tỷ đồng, số còn lại do ni sư Thích nữ Diệu Minh, trụ trì chùa Vạn Phước, xã Rạch Chèo vận động  các nhà hảo tâm ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Nhìn cây cầu bêtông vừa bàn giao hoàn thành từ nguồn vốn xã hội hóa, ông Nguyễn Văn Hùng, ấp Lê Năm, xã Rạch Chèo cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi điều kiện đi lại của người dân ngày càng thuận tiện hơn. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, nơi đây dần thay đổi, nhất là phong trào xây dựng đường và cầu giao thông nông thôn góp phần làm cho đời sống người dân ngày càng sung túc hơn”.

Niềm vui trên những cây cầu mới

Việc xây dựng cầu GTNT tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và mục tiêu hướng đến nâng xã Rạch Chèo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Hiện nay, xã Rạch Chèo đã được thẩm định và chờ được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 Ông Lý văn Rập, chủ tịch UBND xã Rạch Chèo cho biết: “thời gian qua, xã không ngừng vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.

Những chiếc cầu được khánh thành là niềm vui của nhiều người bởi những cây cầu này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Những cây cầu mới, những con đường giao thông rộng mở là tiền đề để xã Rạch Chèo phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Anh Phan