Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện và các Trạm truyền thanh các xã nội dung chủ yếu tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định xử lý vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, cất nhà, mái che lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đặt chướng ngại vật trên sông và các chuyên mục theo các kế hoạch chuyên đề của Ban An toàn giao thông huyện như chủ đề xử lý về nồng độ cồn, tốc độ.....

Thành Quốc