Tại đây rác được chất thành khối lấn chiếm khoảng 1/3 làn đường; để tránh khối rác nhiều phương tiện phải lấn sang làng đường ngược chiều tìm ẩn tai nạn giao thông.

Theo thông tin của nhân viên Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau, phụ trách khu vực này cho biết: “Địa điểm này đã trở thành nơi tập kết rác của người dân xung quanh, thấy vậy chúng tôi đã bố trí một thùng bỏ rác nhưng người dân không bỏ vào mà để bên ngoài”.

Tất cả đã và đang tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhếch nhác, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và việc đi lại của nhiều người tham gia giao thông; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm sớm khắc phục tình trạng này để chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết rác, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Khánh Hưng