Phong trào "Ba tự giác" bao gồm: “Tự rèn luyện”, “Tự quản” và “Tự kiểm tra”. Trong đó, nội dung “Tự rèn luyện” gồm: rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ... Về nội dung “Tự quản” là quản lý thời gian công tác, khối lượng công việc được giao; tự quản các thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, giấy tờ do ngành trang cấp. Về nội dung “Tự kiểm tra” là tự kiểm tra đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc được giao; việc chấp hành các quy định, quy trình, quy chế làm việc của Ngành, của Công an thành phố và của đơn vị; việc tham gia hoạt động tập thể, phong trào thi đua chung do đơn vị và CATP phát động.

Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, lãnh đạo  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã chủ động, tự giác đi đầu trong việc phát động phong trào thi đua “Ba tự giác” gắn với xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Việc này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực vì gắn liền với việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CSGT mà đơn vị đã và đang quyết tâm thực hiện được Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố  ghi nhận đánh giá cao. Để phong trào thi đua “Ba tự giác” sớm đi vào thực tiễn đời sống chiến đấu.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ba tự giác”.

Thượng tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu  trong quá trình thực hiện phòng trào “Ba tự giác” phát huy vai trò cấp ủy, người lãnh đạo gương mẫu đi đầu; gắn phong trào “Ba tự giác” với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào xây dựng hình ảnh người CSGT… Trong quá trình thực hiện, việc tuyên truyền, quán triệt, cam kết gắn với kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ để việc thực hiện được nghiêm túc và thực chất, tránh hình thức, phô trương nhưng không hiệu quả, để lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt xứng đáng là lực lượng "mặt tiền", xung kích, nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT thành phố.

Theo Cục CSGT