ĐVTN Cà Mau ra quân phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho người dân

Kế hoạch nêu rõ các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thông qua nhiều hình thức từ  trực quan pano, hình ảnh trên các phương tiện thông tin, đến chuyển tải thông điệp chấp hành nghiêm Luật Giao thông trên các trang mạng xã hội. Không chạy quá tốc độ, không lạng lách đánh võng, đặc biệt là kêu gọi Đã uống rượu bia – không lái xe là nội dung đoàn viên, thanh niên được chuyển tải và truy cập thường xuyên.

Thực hành sơ cứu, ứng cứu tai nạn giao thông

Tỉnh đoàn chỉ đạo cấp bộ đoàn cơ sở tiếp tục phát huy vai trò của các đội sơ cứu, ứng cứu tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và Đội hình tham gia xử lý tình huống bất thường của giao thông tại địa phương. Đoàn viên thanh niên các địa phương trong tỉnh ó trách nhiệm phối hợp kịp thời và duy trì việc sửa chữa lộ giao thông nông thôn xuống cấp, hư hỏng.

Trong năm, các nhà thiếu nhi phải xây dựng chương trình giáo dục lồng ghép an toàn giao thông, tham gia và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề an toàn giao thông; các cơ sở đoàn tổ chức hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân giao thông. Ngoài ra, cần có sự tuyên  dương kịp thời đối với các điển hình tiêu biểu trong công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Nguyễn Hoài An