Giáo dục an toàn giao thông là một nội dung cần thiết, cấp bách hiện nay trong các trường học, có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức văn hóa giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông trong các đơn vị, trường học; quán triệt đầy đủ tất cả các Văn bản, Chỉ thị, Quyết định của các cấp đến tất cả các đơn vị, trường học...Ý thức được mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục ATGT, theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành có liên quan. Công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tỉnh Cà Mau có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn thực hiện đạt được một số kết quả sau:

Thứ nhất, là tuyên truyền quán triệt các Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ cùng các văn bản có liên quan của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; ngành giáo dục đã tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện an toàn giao thông. Các đơn vị, trường học tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong việc lồng ghép vào một số môn học chính khóa, các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật của Đoàn - Hội - Đội, chương trình phát thanh học đường, họp cha mẹ học sinh,… Biểu diễn tiểu phẩm, hội thi, tọa đàm, câu hỏi trắc nghiệm, nói chuyện dưới cờ... 

Các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, học viên  hiệu quả cao. Xây dựng quy chế cơ quan quy định cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa; không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và là tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm của cá nhân, đơn vị.

Thứ hai, đến nay 100% các trường mẫu giáo, mầm non và phổ thông trong toàn tỉnh đều đã đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào giảng dạy cho học sinh và tiếp tục lồng ghép, tích hợp giáo dục an toàn giao thông vào các môn học để giáo dục cho học sinh.

Thứ ba, nhà trường quản lí rất chặt chẽ việc học sinh, học viên đi học bằng mô tô, xe gắn máy, phương tiện đường thủy. Ngay từ đầu năm học tất cả học sinh, học viên đều viết cam kết thực hiện đúng qui tắc an toàn giao thông, phụ huynh đưa đón con em cũng ý thức được đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông là của cả mọi người, thực hiện “Văn hóa giao thông”. Nhiều trường học kể cả thành thị và nông thôn đều đã tự đứng ra phân luồng giao thông trong giờ tan học, làm giảm tình trạng ùn tắc, gây mất trật tự trước cổng trường, gắn với mô hình Cổng an toàn giao thông.

 Thứ tư, qua môn giáo dục công dân hoặc các buổi sinh hoạt chuyên đề (theo báo cáo đánh giá của các trường) đã có tác dụng thật sự trong việc giáo dục học sinh, học viên ý thức được việc chấp hành Luật giao thông, cùng nhắc nhở bạn bè, mọi người hãy tự giác chấp hành Luật Giao thông làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Bước đầu tạo chuyển biến, thay đổi về thái độ, hành vi của học sinh, học viên trong việc chấp hành Luật giao thông.

Thứ năm, phối hợp Tỉnh Đoàn thực hiện mô hình”Cổng trường an toàn giao thông đã góp phần không nhỏ trong việc đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Giao đường bộ trong học sinh, hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn.

Thứ sáu, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cty Toyota Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau đã tổ chức thành công Giao lưu Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học tại tỉnh Cà Mau. Với thông điệp “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

 Thứ bảy, Phát động tham gia các Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, “Giao thông học đường” các hội thi tìm hiểu an toàn giao thông dành cho giáo viên và học sinh tiểu học huy động được đông đảo lực lượng tham gia.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh, cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe… Đưa tiêu chí chấp hành pháp luật về an toàn giao thông  vào đánh giá đạo đức của học sinh.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác giáo dục về an toàn giao thông trong trường học, trong thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tiếp tục thực hiện 06 nhóm giải pháp như sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về  đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm qui định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi lái xe; Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục tuyên truyền “ Văn hóa giao thông” trong cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, học viên, qua đó nhằm hình thành cách ứng xử có văn hóa để mọi người hiểu rằng người tham gia giao thông phải có văn hóa; Văn hóa giao thông phải có từ tất cả mọi người tham gia giao thông chứ không phải chỉ có ở người điều khiển giao thông. Đặc biệt cán bộ công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, học viên trong ngành giáo dục phải nêu gương.

3. Giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường là làm sao biến các điều luật vê giao thông trở nên dễ hiểu, dễ học và dễ tiếp thu với lứa tuổi học sinh. Đó có thể là những bài học lý thuyết với hình ảnh minh hoạ sống động hoặc là những bài thực hành xử lý tình huống trực tiếp trên mô hình giả… Những chương trình giáo dục về an toàn giao thông đang được triển khai rộng rãi tại các trường học ở nhiều cấp học khác nhau.

4. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao: Nhắc nhở, giới thiệu, phê bình, báo cáo cha mẹ học sinh, xử phạt…

5. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” cho học sinh tiểu học, THCS. Triển khai thực hiện chương trình “Tôi yêu Việt Nam” với trọng tâm là xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục ATGT cho cấp học mầm non. Tích cực hưởng ứng các cuộc thi do Ùy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Honda Việt Nam tổ chức.

6. Tăng cường phối hợp nhiều phía để giáo dục học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từ mầm non, mẫu giáo đến giáo dục phổ thông…tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Với Thông điệp “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, tạo thành hành vi, tiềm thức và văn hóa giao thông”, Ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau mong muốn trong một tương lai gần sẽ tạo ra một môi trường Văn hóa giao thông, khi đó tất cả chúng ta tham gia giao thông sẽ an toàn hơn.

Mộng Tuyết