Huyện đang tập trung nguồn vốn, xử lý khâu giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cầu, lộ về các xã. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng các công trình. Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa các bến phà để người dân đi lại được thuận lợi hơn

Hiện trên địa bàn huyện Đầm Dơi có 12/15 xã có đường ô tô về đến trung tâm từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.

Thành Quốc