Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa; thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng phòng trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh Cà Mau  ban hành kế hoạch về “Tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan thành viên, Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và địa phương trong nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

      Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát đảm bảo TT ATGT đường thủy nội địa. Ảnh: Tuyết Lài

Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ trên, Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; xử lý kiên quyết các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa như đặt cố định ngư cụ; đánh bắt nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình ảnh hưởng đến luồng chạy tàu; phương tiện chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn, chở vượt quá sức chở của phương tiện; không có bằng, chứng chỉ điều khiển phương tiện, thiếu trang thiết bị,…phương tiện đi đêm không có đèn chiếu sáng; kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền, phổ biến giáo dục và vận động nhân dân, chủ tàu, người lái phương tiện, kinh doanh vận tải đường thủy phải chấp hành quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đồng thời huy động, kêu gọi nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chú trọng đầu tư, nâng cấp, xây mới cơ sở hạ tầng, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn…/.

                                                                                                                    QUỐC HƯNG