Tại phân hiệu TP.HCM mức điểm ngành cao nhất là 20,25 điểm (Khai thác vận tải) còn ngành thấp nhất là 15,5 điểm (ngành Kỹ thuật môi trường).

Mức điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng sử dụng 4 tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: 1. Điểm gốc (chưa làm tròn 0,25). 2. Điểm Toán - Lý. 3. Điểm Toán. 4. Thứ tự nguyện vọng.

Theo Vietnamnet