Từ ngày 1/8, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành.Theo đó, mức phạt sẽ tăng đối với một số hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông như không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, vượt quá nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...Do vậy người vi phạm giao thông nếu không tuân thủ luật giao thông thì việc xử phạt sẽ nặng hơn, và số tiền phải đóng phạt sẽ nhiều hơn so với trước đây.

Ảnh: Lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông.

Cụ thể trong 9 tháng đầu năm 2016,tỉnh Cà Mau thu xử phạt trên lĩnh vực giao thông được 26.579.131.009đồng. Trong đó:

  • KBNN tỉnh Cà Mau thu :12.196.577.650 đồng
  • KBNN huyện Thới Bình thu :1.563.294.000 đồng
  • KBNN huyện Cái Nước thu :1.954.341.900 đồng
  • KBNN huyện Đầm Dơi thu : 2.438.363.986 đồng
  • KBNN huyện Năm Căn thu :220.700.000 đồng
  • KBNN huyện Trần Văn Thời thu :2.517.860.000 đồng
  • KBNN huyện U Minh thu :1.364.650.000 đồng
  • KBNN huyện Phú Tân thu :1.592.334.000 đồng
  • KBNN huyện Ngọc Hiển thu :355.550.000 đồng
  • Phòng giao dịch TP.Cà Mau thu:2.375.459.473 đồng

Ảnh: Một phần của báo cáo thu xử phạt 9 tháng năm 2016.

Từ năm 2014, thực hiện theo quy định mới, toàn bộ số tiền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông phải nộp 100% về cho ngân sách. Việc quản lý và sử dụng tiền xử phạt được thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính và các thông tư hướng dẫn.

Theo đó, số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT nộp về ngân sách trung ương, 70% chi cho lực lượng công an, 30% chi cho hoạt động của các lực lượng bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông nhằm để giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông, tôn trọng những quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung, ý thức chấp hành giao thông tốt sẻ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Nhẫn Hồ