Ngày đầu ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra, nhắc nhở hơn 100 hộ buôn bán lấn chiếm hành lang, lộ giới; tháo dỡ trên 50 cây dù, mái che, tuyên truyền hàng chục hộ buôn bán hàng thực phẩm, trái cây, bánh mì, quần áo may sẵn, ăn, uống lấn chiếm, tự tháo dỡ, di dời theo quy định.

Kế hoạch từ nay đến ngày 30/6/2020, thị trấn Đầm Dơi tiếp tục ra quân, kiểm tra để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tái lấn chiếm, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, vừa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đầm Dơi, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Danh