Cầu Hòa Trung được khánh thành và đưa vào sử dụng                                                           là tiền đề để Đầm Dơi phát triển hạ tầng giao thông - ảnh Trần Chuyển st

Đầu năm 2016, cầu Hòa Trung thông xe, huyện Đầm Dơi không còn là huyện “ốc đảo”. Cùng với đó, huyện phấn đấu đến cuối năm sẽ có thêm 1 xã nữa có đường ô tô về đến nơi, nâng tổng số có 14/16 xã, thị trấn có đường ô tô về trung tâm xã. Đây là điều mong đợi của rất nhiều hộ dân từ hàng chục năm nay.

Ông Hoàng Văn Muốn ở ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, bày tỏ: “Tôi sống năm nay ở đây 30, 40 mươi năm rồi và thấy lộ làng ở đây xã liền xã, huyện liền huyện rồi. Tôi rất mừng vì thấy giao thông  phát triển ổn định nhiều.”.

Ngoài ra, đối với những tuyến lộ xuống cấp, biển báo hư hỏng, huyện tranh thủ từ nhiều nguồn vốn để duy tu, sửa chữa, cắm mốc lại, đặc biệt là đối với những tuyến lộ cấp 6 đồng bằng. Đoạn lộ từ cầu Cây Mấm đến xã Thanh Tùng là một ví vụ điển hình. Đây là đoạn lộ bị hư hỏng rất nặng, huyện đã tranh thủ vốn hỗ trợ của tỉnh 4 tỷ đồng để sửa chữa hơn 3km lộ xuống cấp.

                         Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, Đầm Dơi sửa chữa,                                                                        nâng cấp nhiều tuyến đường-  ảnh: Trần Chuyển.

Ông Lê Hoàng Thọ, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đầm Dơi, cho biết: “Phòng Kinh tế Hạ tầng kết hợp với các phòng chức năng đi khảo sát lại các biển báo, biển cắm trên các tuyến hư hỏng để sửa lại và hiện nay làm tham mưu cho UBND huyện trình xin cắm lại các mốc lộ giới trên các tuyến đường”.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự cố gắng không ngừng trước những điều kiện khó khăn về địa bàn rộng, nền đất yếu và nhiều cầu, cống trên các tuyến đường như huyện Đầm Dơi. Thời gian tới, huyện tiếp tục nỗ lực trong thời gian sớm nhất thực hiện đạt mục tiêu có 16/16 xã, thị trấn có đường ô tô về trung tâm xã.

                                                                                                               Trần Chuyển CTV