Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, Thường trực Ban An toàn giao thông huyện đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động 03 bến phà không phép nêu trên, bắt buộc các chủ bến phải tiến hành lập thủ tục trong 15 ngày mới cho phép hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ thường xuyên ra quân kiểm tra các bến phà, bến khách ngang sông, bến thuỷ nội địa trên địa bàn huyện để đảm bảo an toàn nhất cho nhân dân đi lại tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, hơn ai hết những chủ bến phà cần nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông cho người dân không vì lợi nhuận trước mắt mà quên đi tránh nhiệm. Hiện nay đang bước vào mùa mưa, thời tiết luôn có những diễn biến phức tạp, chỉ cần một sự lơ là hay bất cẩn thì nguy cơ tìm ẩn về tai nạn an toàn giao thông sẽ xảy ra.

Thành Quốc (Đài Truyền thanh Đầm Dơi)