Luật Giao thông đường bộ đã nghiêm cấm các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng (Khoản 6, Điều 8).

Dùng hai chân điều khiển xe máy - một trong những hành vi sẽ dẫn đến bị tịch thu xe máy

Còn theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, những trường hợp sau đây ngoài việc phạt tiền từ 5-7 triệu đồng, nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và bị tịch thu phương tiện:

- Buông cả 2 tay khi điều khiển xe
- Dùng chân điều khiển xe
- Ngồi về một bên điều khiển xe
- Nằm trên yên xe điều khiển xe
- Thay người điều khiển khi xe đang chạy
- Quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe
- Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị
- Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.
- Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Đánh võng

Trường hợp người thực hiện những hành vi này để gây ra tai nạn giao thông, tùy tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thiên Ân