Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức thì không cần lập biên bản, trừ trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Theo đó, những lỗi vi phạm giao thông sau đây đối với ô tô (theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP) được nộp phạt trực tiếp, không phải lập biên bản như sau:

Lỗi vi phạm

Mức phạt

Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy

100.000-200.000 đồng

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy

100.000-200.000 đồng

Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường

100.000-200.000 đồng

Dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết

100.000-200.000 đồng

Đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy

100.000-200.000 đồng

Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư từ 22h đến 5h hôm sau mà không phải là xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ

100.000-200.000 đồng

Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau

Theo OtoS.vn