Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi mua bán.

Mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị, công tác quản lý sử dụng lòng đường, hè phố được các địa phương quan tâm, ra quân triển khai nhiều đợt xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh, mua bán ăn uống, giải khát, kinh doanh vật liệu xây dựng, trông giữ xe, lắp đặt biển quảng cáo trái quy định,… bước đầu đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hè phố, lòng đường vẫn còn tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và gây mất ATGT.

Lòng đường, hè phố thường xuyên bị chiếm dụng phục vụ mục đích kinh doanh

Để chấm dứt tình trạng này Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND cấp xã lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố; đẩy mạnh quyết liệt hơn công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo đúng chức trách và thẩm quyền. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố trái quy định làm chợ, điểm kinh doanh, mua bán, điểm trông giữ xe và lắp đặt biển quảng cáo,…Từ năm 2017 trở đi, xácđịnh nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết xử lý để đưa công tác quản lý trật tự đô thị đi vào nề nếp, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự đô thị; tổ chức thực hiện nghiêm quy chế được phê duyệt. Tổng rà soát các điểm họp chợ trái phép, điểm chợ chưa phù hợp với quy hoạch lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở, mất ATGT; lập danh sách, phương án, kế hoạch di dời dứt điểm các điểm chợ này, đến cuối tháng 6 năm 2017, báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Thực hiện cấpphép tạm thời sử dụng một phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông theo quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tạm thời việc sử dụng lòng đường, hè phố đúng theo quy định hiện hành. Lòng đường, hè phố cấp phép phải đảm bảo chịu lực, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, không thực hiện gia hạn cho phép đối với các trường hợp không thực hiện tốt các điều kiện về cấp phép. Trước mắt chưa triển khai thu phí sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường trên địa bàn tỉnh.

Cất nhà, cặm chà chiếm luồng chạy tàu, gây mất ATGT.

Đối với đường thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng buông lỏng quản lý lòng sông, kênh, rạch; UBND cấp xã cần lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, chống lấn chiếm luồng chạy tàu và hành lang bảo vệ luồng; đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quản lý luồng, hành lang bảo vệ luồng và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đoàn liên ngành đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra luồng, hành lang bảo vệ luồng, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề  nghị Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố, bảo vệ luồng chạy tàu  và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

Để thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo trên, UBND các huyện, thành phố Cà Mau thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị; quản lý luồng, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa; chỉ đạo UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị quản lý luồng, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa. Thường xuyên ra quân lập lại trật tự đô thị, giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, hè phố và luồng lạch giao thông đường thủy. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm duy trì, đảm bảo sự thông thoáng của lòng đường, hè phố và các tuyến đường thủy thuộc địa bàn quản lý, nếu để tái chiếm sẽ xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp xã địa bàn đó./.

Huỳnh Anh