Qua thống kê, rà soát hiện nay trên địa bàn huyện U Minh có hơn 2.920 phương tiện thủy nội địa lớn, nhỏ đã được đăng ký, đăng kiểm đạt 61,90%.


      Phương tiện thuỷ nội địa tại huyện U Minh chưa đăng ký, đăng kiểm - Ảnh : Xuân Quang
Tỷ lệ đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ở huyện U Minh đạt thấp là do hiện nay các phương tiện này đã qua sử dụng nhiều năm, giá trị sử dụng còn thấp, và một phần ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ dân chưa cao. Trước tình hình trên Ủy ban nhân dân huyện U Minh chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, kết hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành có liên quan tiếp tục rà soát, thống kê, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân có phương tiên thủy nội địa phải đăng ký, đăng kiểm đúng theo quy định./.                              
                                                                              Văn Mách – Đài TT  U Minh