Châu chấu Kia Morning có võ ngược chiều nên không sợ "Hổ vồ"

Các anh muốn em đi thế nào đây?

Phận làm xe nhỏ, muốn đi nhanh có được đâu...

Các anh quyết ngăn sông cấm đường

Chỉ vì vợ muốn lái xe

Thông cảm, anh xí chỗ trước cho xe vợ và xe bồ sắp đến

Đám cưới về trên làng quê

Đỗ nhầm chỗ nên rác cũng nhầm luôn

Người lạ ơi, dựa nhờ tý nhé

Đứa nào dám nói chị là đội quân ú òa thì lên tiếng?

 Theo Nghe nhìn Việt Nam