Một số biển báo giao thông bị che khuất tầm nhìn:

Biển cảnh báo nguy hiểm trên đoạn đường gần cầu Công Nghiệp, xã Khánh Hưng bị che khuất.

Biển báo chú ý xe ra vào thường xuyên trên địa phận xã Khánh Lộc bị che khuất

Biển báo đã bị gãy đỗ cách nay khoảng 2 tháng vẫn chưa được cấm lại (đọan gần cầu Rạch Lùm, xã Khánh Hưng)

Biển báo vào nội ô thị trấn Trần Văn Thời bị che khuất

Biển báo trẻ em qua lại thường xuyên đoạn thuộc thị trấn Trần Văn Thời chỉ còn thấy hơn phân nữa khi đến gần

Để đảm bảo an toàn giao thông, thiết nghĩ ngành hữu quan nên nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

Kiều Oanh