Phát huy và giữ vững kết quả đã đạt được trong công tác kiểm soát tải trọng xe theo kế hoạch phối hợp giữa Bộ GTVT và Bộ Công an. Nhằm ngăn chặn một cách bền vững tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường bộ, Bộ GTVT ban hành kế hoạch dài hạn kiểm soát tải trọng xe với mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ và duy trì tuổi thọ công trình giao thông, hạn chế xảy ra TNGT, đây là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp.

Mục tiêu của Bộ GTVT đưa ra là việc kiểm soát tải trọng xe phải được thực hiện đúng quy trình, minh bạch, xử lý nghiêm minh, chính xác, không gây cản trở, làm ùn tắc giao thông. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải. Thiết lập môi trường kinh doanh vận tải bình đẳng, lành lành mạnh, có cơ cấu thị phần hợp lý giữa các phương thức vận tải. Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Bộ GTVT đưa ra các giải pháp:

Công tác tuyên truyền, giáo dục

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền công tác kiểm soát tải trọng xe, trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện khi chở quá tải trọng xe, quá tải trọng cầu đường, hậu quả, sức tàn phá công trình giao thông của việc chở quá tải,…

Tăng cường công tác tuyên truyền công tác kiểm soát tải trọng xe. Ảnh minh họa

Rà soát, tổ chức lại việc ký cam kết không chở hàng quá trọng tải, không xếp hàng hóa lên xe quá trọng tải cho phép của các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng; doanh nghiệp nào chưa ký cam kết thì vận động tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết các doanh nghiệp đã ký.

Hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm soát tải trọng xe

 Bộ GTVT giao cho đơn vị chuyên môn tham mưu cho Bộ sớm ban hành thông tư quy định về quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ (trong đó có cân kiểm tra tải trọng xe), việc cung cấp và sử dụng kết quả thu được từ thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.

Song song với việc ban hành văn bản, Bộ GTVT cũng yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát các văn bản có liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe, xếp hàng hóa lên phương tiện, để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất kế hoạch sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Đẩy nhanh tiến độ lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ. Nghiên cứu, bổ sung quy định từ chối phục vụ đối với phương tiện vi phạm về tải trọng khi lưu thông trên đường bộ trên cơ sở quy định của Luật giao thông đường bộ.

Công tác kiểm soát tải trọng xe

Tập trung kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng, những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng xe chở hàng quá tải trọng cho phép như kho hàng, cảng bến, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe, công trường xây dựng, triển khai kiểm soát tải trọng xe lưu động và đột xuất những đoạn đường khi xuất hiện nhiều tình trạng xe quá tải lưu thông. Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát tải trọng xe  trên hệ thống đường bộ tại các trạm kiểm soát tải trọng xe cố định, lưu động.

Kiểm tra tải trọng xe bằng cân xách tay. Ảnh minh họa

Các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp kiểm soát tải trọng xe theo Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh về công tác phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Thanh tra GTVT phối hợp với lực lượng công an thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe theo quy chế phối hợp liên ngành số 5425 giữa Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục đường bộ Việt Nam về phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TT ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Công tác phối hợp kiểm soát tải trọng xe. Ảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải theo quy định Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT.

Chú trọng tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kiểm soát tải trọng xe. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe theo hướng tự động, giảm sự tác động của con người vào quá trình phát hiện xe có dấu hiệu vi phạm, cân kiểm tra tải trọng xe và chuyển kết quả cho lực lượng chức năng làm căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có hình thức phạt nguội.

Với sự nổ lực, quyết tâm cao của ngành GTVT, chúng ta có niềm tin thắng lợi, công tác kiểm soát tải trọng xe sẽ được thực hiện tốt, bảo vệ và nâng cao tuổi kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT./.

Khánh Ngọc