Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định việc kiểm soát tải trọng xe trong thời gian qua đã có tác dụng rất lớn, lượng xe quá tải trọng giảm mạnh. “Tuy nhiên, nếu lơ là, hiện tượng này sẽ quay trở lại, bùng phát hơn trước, phá nát hạ tầng đường bộ, mất ATGT đồng thời không đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Để giải quyết được điều này là rất khó nhưng 1 năm không làm được thì làm liên tục 2 năm, 5 năm hay 10 năm thì cũng phải làm cho kỳ được”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cương quyết.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng cho biết, mục tiêu đến năm 2016 phải cơ bản giải quyết xong xe quá tải trọng là một nhiệm vụ bắt buộc. Muốn vậy, các cơ quan của ngành GTVT phải nâng cao vai trò của từng ngành chức năng để thực hiện cho tốt nhiệm vụ.

“Ngoài lực lượng của Bộ thì nòng cốt từ địa phương là rất quan trọng, từ Tỉnh đến huyện, xã, nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng rất may, trong thời gian qua, nhiều đồng chí Bí thư, Chủ tịch các địa phương cũng trực tiếp quan tâm, có chỉ đạo kịp thời nên tình hình tương đối được cải thiện”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nói.


                      Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo tại Hội nghị

Qua Hội nghị này, Thứ trưởng cũng yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông; Sở GTVT các địa phương xốc lại, rà soát lại công tác kiểm tra tải trọng xe một cách cụ thể, khoa học, có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phù hợp với địa phương mình, xem việc nào cần sự hỗ trợ của Bộ, của các đơn vị liên quan để từ đó đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo có chỉ đạo kịp thời và triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát tải trọng xe, trong đó tập trung vào trách nhiệm của từng cấp, ngành một cách cụ thể, trả lời được rõ ràng ai, bộ phận nào làm việc gì? Vai trò địa phương ở đâu? Vai trò của các ban ngành ở đâu.

 “Trong thời gian qua có những cá nhân, tổ chức đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, vi phạm nội quy, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Ngành GTVT nói chung, lực lượng Thanh tra giao thông nói riêng trước nhân dân, việc này cần chấm dứt”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu.

Nguồn: mt.gov.vn. Hà Giang sưu tầm