Với thông điệp “Nghĩ trước khi bấm còi”, bộ tranh biếm họa này đã thức tỉnh không ít người trong việc nâng cao ý thức và có trách nhiệm vơi mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông.

▼ Mỗi người một làn:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Hà Nội không vội được đâu:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Vừa lái xe, vừa nghe điện thoại:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Một nụ cười, bằng mười tiếng còi xe:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Nhường đường người khác, thật quá chất phác:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Đi một ngày đàng, hit một sàng khói:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Đội mũ bảo hiểm, ghi điểm với nàng:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Khi phố thành sông, lưu thông thêm thoáng:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Đi ngược chiều:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Thấy hở là chui:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Ba giây là bấm:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Ra đường ngắm gái, mất lái như chơi:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Xi-nhan không phải là hâm:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Chạy nhanh thắng gấp:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Thích thể hiện:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Một giây liều mạng:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Sài Gòn phanh mòn lốp xe:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Tắc đường:

(Ảnh: Thanh Phong)

▼ Chở hàng:

(Ảnh: Thanh Phong)

Nguồn DKN.TV