Trên địa bàn huyện Phú Tân hiện có hơn 10.700 phương tiện giao thông thủy nội địa, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân vùng sông nước. Tuy nhiên, tỷ lệ phương tiện đăng , đăng kiểm chỉ mới đạt 30%.

Phương tiện thủy nội địa đăng ký, đăng kiểm chỉ đạt khoảng 30% - ảnh Quốc Toản

Theo phản hồi từ những chủ phương tiện chưa đăng ký, nguyên do thủ tục đăng ký đăng kiểmg còn lòng vòng, khó khăn. Còn đối với lực lượng Cảnh sát giao thông do kinh phí tuần tra tốn kém địa bàn rộng nên việc tuần tra kiểm soát chưa thường xuyên nên chưa tác dộng lên ý thức bắt buộc khi tham gia giao thông phải thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Theo đó, tập quán sống của bà con là mua sắm phương tiện sử dụng gia đình, chỉ khi có nhu cầu sản xuất, kinh doanh hoặc sự cố xảy ra mới tiến hành đăng ký, đăng kiểm. Chính vì vậy, việc quản lý phương tiện giao thông thủy nội địa hiện nay rất khó khăn.n

Trong thời gian tới để chấn chỉnh trình trạng này,thiết nghĩ cần cải tiến quy trình, thủ tục đăng ký, đăng kiểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi cố tình trốn tránh việc đăng ký, đăng kiểm.

Quốc Hiệp ( Đài TT Phú Tân)