Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, người điều khiển xe máy vi phạm các hành vi sau ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng:

1. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người thi hành công vụ. ( phạt tiền từ 3.000.000 đến 4 .0000 đồng)

2. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

3. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe. (Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng)

4. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. (Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng). Nếu tái phạm có thể bị tịch thu phương tiện.

5. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh(Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng). Nếu tái phạm có thể bị tịch thu phương tiện.

6. Điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. (Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng). Nếu tái phạm có thể sẽ bị tịch thu phương tiện.

Kiều Oanh