Trước tình trạng đó từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông huyện Ngọc Hiển tiến hành ra quân thanh thải chướng ngại vật trên 62 tuyến sông, kinh, rạch, qua đó xử lý giải tỏa được hơn 4.220 cột đăng các loại, 90 phao nổi và hơn 450 miệng đăng, đáy. Đây chính là những chướng ngại làm ảnh hưởng đến giao thông và lấn chiếm luồng trên đường thủy nội địa. Qua giải tỏa, lực lượng chức năng tiến hảnh vận động các hộ vi phạm ký cam kết không tái đặt các ngư lưới cụ gây chướng ngại trên luồng  giao thông thủy.

Tú Quỳnh