Tại cuộc họp, đại diện Ban quản lý các dự án đường thủy đã báo cáo đề xuất chuẩn bị dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường thủy Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau. Theo đó, Ban đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau đạt tiêu chuẩn cấp III đường thủy nội địa đảm bảo cho tàu tự hành 500 tấn và đoàn kéo đẩy 200CV và 3x300 tấn lưu thông suốt 24/24 giờ. Báo cáo đề xuất 03 phương án với tổng chiều dài lần lượt là 196km, 209km và 212km, phân tích thuận lợi và có khăn của từng phương án, kiến nghị đầu tư Dự án theo phương án 3 với tổng mức dự kiến đầu tư là 1.535 tỷ đồng.

Đại diện Ban quản lý các dự án đường thủy báo cáo tại cuộc họp

Sau khi cùng các đơn vị trao đổi về sự cần thiết đầu tư dự án cũng như các phương án được đề xuất, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Ban nghiên cứu đầu tư dự án với quy mô và tổng mức đầu tư phù hợp với phương tiện thủy qua lại.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự chủ động của Ban quản lý các dự án đường thủy trong việc nghiên cứu đề xuất sự cần thiết đầu tư dự án đồng thời yêu cầu Ban cần xem xét thu nhỏ quy mô dự án, căn cứ nguồn vốn hiện có để mở rộng, nạo vét nguồn, bổ sung hệ thống phao tiêu biển báo…

Thứ trưởng chỉ đạo Ban tiếp tục nghiên cứu Dự án theo chủ trương thu nhỏ quy mô dự án, dự báo tổng mức đầu tư, phân tích tính khả thi cũng như hiệu quả đầu tư của Dự án, từ đó có phương án kêu gọi đầu tư phù hợp.

Theo Bộ GTVT – Ong Vò Vẽ sưu tầm