Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh được hướng dẫn các nguyên  tắc cơ bản khi tham gia giao thông như cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng lề đường, những quy định về điều khiển xe đạp không đánh võng, lạng lách, không dàn hàng ngang, chạy ngược chiều.

Ở mỗi bậc học có cách tuyên truyền khác nhau để các em hiểu rõ được quy định của luật giao thông. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông nghiêm túc và giúp các em có thêm kiến thức trở thành tuyên truyền viên trong mỗi gia đình, góp phần kéo giảm số vụ giao thông, thực hiện chuẩn mực văn hóa khi giao thông của các bậc phụ huynh.

Hồng Chí